Biserica Sfântul Visarion Eraclide, a cărei hram este Sfântul Visarion, episcopul Larisei, sărbătorit în ziua de 15 septembrie, reprezintă o comoară istorică și arhitectonică deosebită. Cu o istorie fascinantă și o arhitectură impunătoare, această biserică a fost construită după planurile talentatului arhitect Ernest Doneaud.

Biserica se remarcă prin planul său în formă de cruce, întinzându-se pe o suprafață de 230 de metri pătrați, și prin arhitectura sa distinctivă, o combinație armonioasă a stilului bizantin și a celui moldovenesc. Edificiul dispune de o turlă centrală impresionantă și două turle laterale mai mici. Pe fațada principală, sub cornișe, se găsesc unsprezece ocnite cu icoanele Sfinților Apostoli și o ocnită centrală cu icoana Sfântului Visarion.

Pictura bisericii, atât cea murală cât și cea a icoanelor de pe catapeteasmă, a fost realizată în ulei de către talentatul pictor Constantin Gheorghiu, profesor la Școala de Belle-Arte din București.

Istoricul bisericii se leagă de anii 1910-1913, când enorioasa Elena Eraclide a fost inițiatoarea construcției, sub arhipăstorirea mitropolitului Conon Aramescu Donici. Piatra de temelie a fost așezată în ziua de 20 iunie 1910, de către fostul mitropolit Atanasie Mironescu, iar sfântirea a avut loc în ziua de 14 octombrie 1913, oficiată de către arhiepiscopul Valerian Ramniceanu, fratele episcopului Melchisedec Ștefănescu.

Între anii 1965-1966, urmând indicațiile Direcției Monumentelor Istorice, biserica a fost restaurată, consolidându-se zidurile, tencuindu-se atât în interior, cât și în exterior, și construindu-se un nou acoperiș. Astăzi, fosta biserică servește drept bibliotecă parohială, păstrându-și valoarea istorică și spirituală.

Biserica Sfântul Visarion Eraclide, situată în București, este o comoară a patrimoniului cultural și religios, cu o istorie și o arhitectură ce reflectă tradițiile și frumusețea artistică a vremurilor trecute. Iată mai multe detalii despre această biserică:

Arhitectura:

  • Planul și Dimensiunile: Biserica are un plan în formă de cruce și se întinde pe o suprafață de aproximativ 230 de metri pătrați.
  • Stilul Arhitectural: Arhitectura sa este o îmbinare armonioasă a stilului bizantin și al celui moldovenesc, evidențiindu-se prin turla centrală și cele două turle laterale.
  • Fațada și Iconostasul: Fațada principală este ornamentată cu unsprezece ocnite ce adăpostesc icoanele Sfinților Apostoli, iar ocnita centrală găzduiește icoana Sfântului Visarion. Pictura murală și icoanele de pe catapeteasmă, realizate în ulei de pictorul Constantin Gheorghiu, îmbogățesc spiritual interiorul bisericii.

Istoric:

  • Construcția și Piatra de Temelie: Biserica a fost construită în perioada 1910-1913, fiind o inițiativă a enorioasei Elena Eraclide, sub arhipăstorirea mitropolitului Conon Aramescu Donici. Piatra de temelie a fost așezată la 20 iunie 1910, iar sfântirea a avut loc la 14 octombrie 1913.
  • Restaurare: Între anii 1965-1966, biserica a fost restaurată conform indicațiilor Direcției Monumentelor Istorice, incluzând consolidarea zidurilor și reconstrucția acoperișului.

Utilizare Actuală:

  • Bibliotecă Parohială: După restaurare, biserica își desfășoară activitatea ca bibliotecă parohială, păstrând valorile istorice și spirituale.

Biserica Sfântul Visarion Eraclide rămâne un loc de închinare, un martor al trecutului și un punct de referință în patrimoniul cultural și religios al Bucureștiului.

Leave a Reply