Mănăstirea Antim din municipiul București, ctitorită de marele ierarh Antim Ivireanul, a fost construită în perioada anilor 1713-1715. În stadiul inițial, mănăstirea avea forma unei cetăți, cu biserica aflată în centrul său.

Deasupra ușii de la intrare, sub pisanie, se remarcă decorația sculptată a emblemei Sfântului Antim – melcul – simbol al credinței și smereniei, încadrat de o cunună de lauri și având în partea superioară o stea.

Conform tradiției, toate sculpturile din piatră ale tamplei, picioarelor coloanelor și ancadramentelor, precum și pictura din biserica mare și paraclis, au fost realizate conform schițelor mitropolitului ctitor, care a contribuit și la pictarea unor icoane pe fresca zidurilor, alături de Preda Zugravul. Antim Ivireanul însuși a pictat două icoane: Icoana Tuturor Sfinților și Icoana celor patru sfinți (Alexie, Nicolae, Antim și Agata).

În prezent, ansamblul mănăstirii găzduiește, pe lângă mănăstirea propriu-zisă, o parte din administrația patriarhală și Biblioteca Sfântului Sinod. Mănăstirea Antim servește și ca reședință a episcopilor vicari patriarhali.

Istoricul Mănăstirii Antim din București:
Realizarea artistică a mănăstirii reprezintă o mărturie elocventă a vieții culturale bucureștene de la începutul secolului al XVIII-lea. Întregul complex – biserica, chilii, paraclis, clopotnița, casele egumenesti – a fost construit, atât arhitectonic, cât și pictural, conform planurilor elaborate de marele ierarh.

Biserica este singulară, ridicată în secolul al XVIII-lea cu plan în formă treflată. Ferestrele sunt ample, cu ancadramente sculptate în piatră, rozete mari și bogat ornamentate. Pridvorul impresionează prin portalul său monumental, iar capitelurile și piedestalurile coloanelor sunt frumos ornamentate cu motive florale.

La restaurarea din 1863 s-au adăugat amvonul și cafașul, realizate din lemn de stejar de către Carol Storck, având același model sculptural cu stranele. Mănăstirea Antim continuă să fie o perlă culturală și spirituală, reflectând bogăția istoriei și a tradițiilor Bucureștiului.

Leave a Reply